Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Vår utbildning Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud är en perfekt start för nyutnämnda skyddsombud och chefer med arbetsmiljöansvar.

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi skall må bra och prestera optimalt i vårt arbete. Vår utbildning Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud är en perfekt start för nyutnämnda skyddsombud och chefer med arbetsmiljöansvar.

Den här kursen ger grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen och systematiskt arbetsmiljöarbete som är kärnan i ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Arbetsgivaren ska se till att de som får arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet till sig har tillräckliga kunskaper om:

 • Regler som har betydelse för arbetsmiljön
 • Fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall
 • Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall
 • Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö

Tillsammans ska arbetsgivare och medarbetare svara för att skyddsombud får erforderlig utbildning.

I den här kursen varvar vi föredrag med diskussioner och praktiska övningar för att ge dig kunskap och verktyg för att klara de mest grundläggande kraven i arbetsmiljölagstiftningen.

Kursen ger dig

Efter denna kurs har du kunskap om praktiskt arbetsmiljöarbete. Du får insikt om arbetsmiljöbegrepp, lagstiftning, samt vilka olika roller som finns och deras ansvar. Vidare får du en orientering om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas och vilka arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö och hälsa.

arbetsmiljö utbildning chefer och skyddsombud

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till chefer som ska ta emot en fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt arbetsmiljö-/skyddsombud. Alla som har ett allmänt intresse av arbetsmiljöfrågor och vill fördjupa sig i ämnet har också utbyte av kursen.

Ur kursens innehåll

 • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
 • Övergripande arbetsmiljölagstiftning AML, AMF, SAM m.fl
 • Förebyggande arbetsmiljöarbete

Recensioner

Läs recensioner av vår kurs arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Utbildningar inom arbetsmiljö

Här hittar du fler utbildningar inom arbetsmiljöområdet.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Sökord

 • Arbetsmiljölagstiftning
 • Skyddsombud
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Göteborg (Inställd)
2024-05-30

Kl. 09:00 - 16:30

Distans
2024-09-11

Kl. 09:00 - 16:30

Göteborg
2024-10-01

Kl. 09:00 - 16:30

Stockholm
2024-10-10

Kl. 09:00 - 16:30

Distans
2024-12-04

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar
Alexandra Westerlund, utbildare inom arbetsmiljö

Alexandra Westerlund

Kursledare0721-64 70 23