Byggarbetsmiljö­samordnare BAS-P och BAS-U

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U kursen riktar sig till dig som ska axla rollen som BAS. Kostnadsfri ID06 registrering ingår.

Den här utbildningen vänder sig framför allt till dig som ska axla rollen som Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U. Kostnadsfri ID06 registrering ingår. Ange i din anmälan om du önskar ID06 registering.

Arbetsmiljö har stort fokus vid byggnads- och anläggningsarbete. Dels är själva byggprocessen riskfylld, dels bygger man framtida arbetsplatser. Vid varje byggnads- eller anläggningsarbete ska Byggherren därför utse Byggarbetsmiljösamordnare, BAS, som ska hjälpa till att bevaka arbetsmiljön.

Kursen ger dig

Den här utbildningen vänder sig framför allt till dig som ska axla rollen som BAS – byggarbetsmiljösamordnare. Du får grundläggande kunskaper om vilka lagkrav som gäller, hur du kan arbeta med byggarbetsmiljösamordning, hur du bedömer risker och upprättar en arbetsmiljöplan. Vi går igenom ansvarsfördelningen mellan olika roller i processen.

För att kunna vara en bra BAS behövs tillräckliga kunskaper, det krävs att du kan bevisa att du har tillräckliga kunskaper genom någon form av utbildningsbevis. Därför får du efter utbildningen utföra ett kunskapstest, för att bevisa att du tagit till dig de kunskaper som krävs. Efter godkänt test får du ett diplom som intygar att du har tillräckliga kunskaper.

Testet utförs efter utbildningen.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dem som ska representera sin arbetsgivare i rollen som BAS-P eller BAS-U. Även byggherrar/beställare, entreprenörer, arkitekter, konstruktörer ansvarig för samordningen och andra som är involverade i byggprocesser har glädje av utbildningen.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U

Ur kursens innehåll

 • Föreskriften ”Bygg och anläggningsarbeten”
 • Byggarbetsmiljösamordnarens och byggherrens/beställarens roll och ansvar
 • Riskanalyser
 • Att upprätta en arbetsmiljöplan och att förvalta den
 • Att utöva backuppansvaret
 • Kortfattad beskrivning av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, Systematiskt arbetsmiljöarbete och några andra föreskrifter som är centrala i byggnads- och anläggningsprojekt

Ur kursens innehåll

 • Föreskriften ”Bygg och anläggningsarbeten”
 • Byggarbetsmiljösamordnarens och byggherrens/beställarens roll och ansvar
 • Riskanalyser
 • Att upprätta en arbetsmiljöplan och att förvalta den
 • Att utöva backuppansvaret
 • Kortfattad beskrivning av Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, Systematiskt arbetsmiljöarbete och några andra föreskrifter som är centrala i byggnads- och anläggningsprojekt

Förkunskapskrav

För att kunna ta rollen som BAS behöver du utöver det du får med dig från kursen ha utbildning och erfarenhet från projektering respektive byggledning för den typ av projekt som du avser att vara BAS för. Du behöver också ha allmänna arbetsmiljökunskaper. Men du behöver inga förkunskaper för att kunna ta till dig dagens innehåll.

Recensioner

Läs recensioner av vår kurs byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans

Fler utbildningar inom arbetsmiljö

Här hittar du fler utbildningar inom arbetsmiljö.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Byggarbetsmiljö­samordnare BAS-P och BAS-U

Sökord

 • BAS-P BAS-U
 • Byggarbetsmiljösamordnare

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-09-18

Kl. 09:00 - 16:30

Distans
2024-11-28

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

Byggarbetsmiljö­samordnare BAS-P och BAS-U

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar