Ulrika Sävje

Ulrika Sävje är utbildad nationalekonom och har en masterexamen i nationalekonomi och ekonometri från Stockholms universitet. Ulrika arbetar dagligen med samhällsekonomiska analyser, kostnads- och nyttoanalyser och konsekvensutvärderingar. Hon har varit med och drivit utvecklingen av Rambolls ramverk för att värdera hållbarhet.