Bert-Ola Nilsson

B-O arbetar som seniorkonsult och utbildare i frågor som främst rör kvalitets- och miljöledningssystem och farligt gods. Jag har lång erfarenhet av att införa ledningssystem enligt ISO 9001 och 14001 i olika typer av organisationer. Övrig tid läggs på säkerhetsrådgivareuppdrag. Har tidigare haft ledande befattningar inom främst pappers- och verkstadsindustrin.