Cecilia Joensuu

Cecilia Joensuu är seniorkonsult inom verksamhetsutveckling och ledningssystem med fokus på miljö, kvalitet, arbetsmiljö, energi och hållbarhet.

Hon hjälper företag och organisationer vid uppbyggnad, utveckling och implementering av ledningssystem, och kan hjälpa med miljöstöd och rådgivning samt vid revision. Hon har stor erfarenhet av miljö-, energi- och arbetsmiljölagstiftning och kan hjälpa med lagbevakning och lagrevisioner. Cecilia genomför dessutom utbildningar inom flera olika branscher, allt ifrån grundläggande miljöutbildningar, användbara kvalitetsverktyg, verksamhetsutveckling, internrevisionsutbildningar och utbildningar gällande ISO-standarder.