Nicklas Gustavsson

Nicklas Gustavsson är senior konsult inom kemikalier och hälsa vid Ramboll. Han har mer än 15 års erfarenhet inom området kemisk riskbedömning, regelefterlevnad och farliga ämnen i varor. Nicklas har arbetat både med ett flertal myndighetsutredningar och praktiskt med företag för att möjliggöra en giftfri cirkulär ekonomi.