Viktor Fihlman

Viktor Fihlman är miljövetare och ekotoxikolog och har under flera år jobbat med miljö- och kemikaliefrågor i Sverige och internationellt. Förutom sina kunskaper i kemi och miljövetenskap har Viktor hjälpt företag och myndigheter att införa, underhålla och revidera ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001.

På Ramboll arbetar Viktor som kursledare digitalt och fysiskt i Rambolls lokaler eller hos företag. Han stöttar också företag i lagefterlevnad, kemikaliehantering, HSE-stöd samt arbetar med breda miljöfrågor i infrastrukturprojekt. Tidigare erfarenheter innefattar arbete inom forskning, ideella organisationer, sjukvård, textilindustrin samt privat sektor.