Jenny Olsson

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor som rör miljö. Jag arbetar på Rambolls miljöenhet med frågor som rör bland annat tillstånd och anmälningar enligt miljöbalken, MKB, släckvattenfrågor, periodiska besiktningar, miljö due diligence samt samordning av miljöfrågor i infrastrukturprojekt.

Jag har en filosofie magisterexamen med miljö- och hälsoskydd som huvudämne från Umeå universitet. Innan min anställning på Ramboll Sverige AB har jag arbetat som miljöinspektör i Hässleholms kommun i åtta år. På miljökontoret arbetade jag med prövning och tillsyn av både tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och därigenom granskning och bedömning av egenkontroll, lagefterlevnad samt efterlevnad av verksamheters tillstånd/beslut.