Frida Oscarson

Frida Oscarson är konsult på Ramboll och jobbar med att hjälpa kunder bygga värdeskapande ledningssystem certifierbara mot ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Parallellt med konsultrollen är Frida även tredjepartsrevisor mot dessa standarder. Frida har en bakgrund inom hållbar utveckling och brinner för miljö- och hållbarhetsarbete. Frida genomför dessutom utbildningar inom hållbarhetsområdet för olika branscher, allt ifrån grundläggande miljöutbildningar, internrevisionsutbildningar och utbildningar gällande ISO-standarder.