Susanne Hermansson

Susanne har arbetat hos Ramboll sedan 2011. Hennes expertområden är Förorenad mark och kemiska produkter. Susanne är ofta anlitad av företag som miljöstödsresurs med inriktning mot kemiska produkter och frågor gällande REACH och CLP. Susanne ansvarar även för markundersökningar, provtagningar och sanering av förorenad mark.