Philip Näslund

Philip Näslund är senior konsult inom cirkulär ekonomi på Ramboll. Philip har över 10 års erfarenhet av arbete med miljö- och innovationsledning i offentlig sektor, både på regional och kommunal nivå. Det har handlat om att integrera klimat- och cirkulära strategier i övergripande planering och ledningsfrågor.