Mattias Almqvist

Mattias är nationalekonom och Team Leader på Ramboll Management Consulting. Han har bred erfarenhet från samhällsekonomiska konsekvens- och effektanalyser av styrmedel, reglering, förändring och risker. Han har arbetat för offentliga och privata kunder inom transport, energi, telekom, post, fastigheter, digitalisering och offentlig förvaltning med hållbarhet och klimatfrågor som det övergripande temat.

Mattias är en effektiv projektledare. Hans styrka är att lösa komplexa problem och kommunicera lösningen på ett enkelt sätt. Mattias har en masterexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och University of St. Gallen i Schweiz.