Maja Widestam

Maja är senior hållbarhetsexpert med lång erfarenhet av att driva hållbarhetshetsagendan i olika organisationer och olika sektorer. Hon har arbetat med att utveckla hållbara affärsstrategier och policyer, med hållbarhetsrapportering, med att integrera hållbarhet i kärnverksamhet samt med att engagera intressenter i närmare tio år. Maja har en utbildningsbakgrund inom Freds- och konfliktvetenskap samt Miljö- och klimatstudier och har även färsk utbildning inom hållbara affärsmodeller, hållbar finans och rapportering inklusive GRI. Vid sidan av detta är hon är skicklig på hållbarhetsrelaterad kommunikation och kompetensutveckling och har genomgått flertalet förändringsledningsutbildningar och ledarskapsutbildningar.