Josefin Josefsson

Josefin Josefsson är konsult på Ramboll med erfarenhet inom hållbarhets- och miljörådgivning, både för privat och offentlig sektor. Hon specialiserar sig främst på hållbarhetsrapportering och har arbetat med olika ramverk och verktyg som GRI, UNGC CoP, UN PRI och GRESB.

Josefin innehar dubbla kandidatexamen och en master i samhällsvetenskaplig miljövetenskap. Hon värderar att förena teoretisk kunskap med praktisk tillämpning genom övning, erfarenhetsutbyte och diskussion.