Josefin Borg

Josefin Borg är senior konsult inom strategisk hållbarhet på Ramboll och är expert inom EU-taxonomin. Hon har stor erfarenhet av att stötta företag från många olika branscher med att göra taxonomianalyser och att implementera taxonomin i kunders verksamheter. Josefin har en civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad och har även en licentiatexamen där hon forskat på organisering av hållbarhetsarbete bland företag. Hon är en uppskattad kursledare som vill inspirera kursdeltagarna att komma längre med sitt hållbarhetsarbete. Josefin är invald i Sweden Green Building Council’s operativa råd för EU-taxonomin.