Johan Jacobsson

Johan Jacobsson jobbar som konsult på Ramboll och har en bred erfarenhet av rådgivning kopplat till hållbarhets- och miljöfrågor bl.a. inom bygg- och fastighetsbranschen. Johan arbetar främst med projekt inom EU-taxonomin, klimatriskanalyser, hållbara finanser, due diligence och social hållbarhet (analys, workshopfacilitering och rapportskrivning). Johan har en tvärvetenskaplig bakgrund vilket gör att han kan angripa ett problem ur olika perspektiv, och gör honom väl lämpad för projekt med flera intressentgrupper.