Erik Mangen

Erik har en gedigen erfarenhet av statligt och kommunalt trygghets- och säkerhetsarbete och  vana av att kunskaps-och förmågehöja genom olika utbildningar och produktion av funktionella rutiner. Erik har haft en ledande och samordnande roll i tidigare anställningar och även rådgivande funktion så att trygghets- och säkerhetsaspekter tillvaratagits i arbetet både inom sociala och situationella domäner i kommunalt arbete. Med erfarenhet som tidigare polis och beteendevetare i grunden har Erik stor förståelse för formella processer i samverkan och det mänskliga beteenden som centralt styrande i allt vi gör.