Daniel Nyborg

Daniel Nyborg jobbar som konsult på Ramboll och har en bred erfarenhet av rådgivning kopplat till strategiska hållbarhetsfrågor bl.a. inom fastighetsbranschen. Daniel arbetar främst med projekt inom CSRD, hållbarhetsstrategi, hållbara finanser och ESG-data. Daniel har en bakgrund som managementkonsult vilket gör att han är van vid att applicera kunskap i olika kontexter och branscher samt en förmåga att snabbt få inblick i nya utmanande frågor.