Webbinarium - CLP Bilaga VIII

Enligt Bilaga VIII av CLP ska företag som sätter hälsofarliga blandningar på marknaden förse nationella giftinformationscentraler med information om hälsofarliga blandningar. Vad innebär detta för er organisation? Vilka deadlines finns att förhålla sig till? Få tillgång till en inspelning av vårt webbinarium för att få veta mer!

För att assistera och bistå giftinformationscentraler och sjukvårdspersonal med information om hälsofarliga blandningar beslutade europeiska kemikaliemyndigheten ECHA att harmonisera artikel 45 i CLP förordningen (Classification, Labelling and Packaging) med Bilaga VIII Poison Centre Notifications (PCN).

Enligt Bilaga VIII, i CLP artikel 45 ska företag som släpper ut hälsofarliga blandningar på marknaden förse de nationella giftinformationscentralerna med information om hälsofarliga blandningar. Informationen ska sedan göras tillgänglig till giftinformationscentraler runt om i EU så att sjukvårdspersonal och giftinformationscentraler får vägledning i nödsituationer. Bilaga VIII i CLP artikel 45 harmoniserar kraven och lägger fram formatet för anmälan till giftinformationscentraler runt om i EU.

Företag som tillverkar kemiska blandningar eller importerar hälsofarliga blandningar bedöms i samband med implementeringen av bilaga VIII få fler förfrågningar kring produktinformation och kommer, bland annat, behöva uppdatera etiketter så att de innehåller en unik formuleringsidentifierare (UFI).

Företagen kommer också behöva anmäla hälsofarliga blandningar till giftinformationscentraler enligt den nya harmoniserade metodiken inom satta deadlines beroende på användningsområde för blandningen (konsumentanvändning, professionellanvändning och industrianvändning).

Innehåll:

  • Bakgrunden till Bilaga VIII i CLP
  • Vilka som berörs
  • Tidplan
  • Krav för efterlevnad


Målgrupp

Webinariet riktar sig till hållbarhets/miljöansvariga, kemikalieansvariga samt arbetsmiljöansvariga inom företag som tillverkar eller importerar hälsofarliga kemikalier.

Anmäl dig för att få tillgång till en inspelad version av vårt webbinarium!

Information

Webbinarium

Webbinarium - CLP Bilaga VIII

Kursavgift

Kostnadsfritt

Bokning

Webbinarium

Kurskod: webb_clpbilagaVIII

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Hashem Alwardi

072-362 79 45

Kontakta mig >>