Framtidens energieffektiva byggnader och risken för brand i energilager!

Ramboll Fire & Safety bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium!

Framtidens byggnader ska vara energieffektiva. De ska producera och lagra sin egen energi. Men vilka system för detta förekommer redan idag? Energilagring betyder fortfarande någon form av batterisystem och vilken brandrisk de medför är ännu oklart, eller? Tillsammans kokar vi ner de största riskerna med fokus på energilagring, vilka krav som finns och möjliga lösningar och vägar framåt. Vi ser fram emot att ta del av era funderingar och erfarenheter och bidra med vägledning.

Ramboll Fire & Safety bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium

När: 1 december

Tid: 10:00 – 11:00.

 

Se inspelningen

Framtidens energieffektiva byggnader

Webbutbildning e-learning

Ur webbinariets innehåll

Allt fler byggnader byggs med höga ambitioner om att de ska integrera såväl energiproduktion som energilagring. Att produktionen som ofta består av solcellsinstallationer kan vara förknippad med brandrisker, är relativt väletablerat idag. Mer komplext vad gäller säker utformning är lagringen. Solceller skulle möjligen kunna orsaka brand men ger i sig ett väldigt litet bidrag till branden. Detsamma kan inte sägas för de batterilager som används för att lagra energin som solcellerna producerat. Till på köpet så finns även här utmaningar kring vilka krav som gäller för att få installera batterilager i byggnader och hur utrymmena där de ska stå måste utformas. Varför är då dessa batterier så farliga vid brand? Vad kan gå fel? Och hur bör utformningen av dessa lokaler hanteras för att uppfylla grundläggande krav på brandskydd i byggnader även om konkreta krav saknas? Allt detta och mer får du möjlighet att höra oss bena i vid det kostnadsfria webinariet du kan anmäla dig till nedan.

Våra experter

Martin Tornborg

Ramboll Fire & Safety


Martin Tornborg

Kurser inom brandskydd