Webbinarium – EU-taxonomi – Mer än lagkrav! 

Webbinarium - EU-taxonomi – Mer än lagkrav!

EU-taxonomin är nu igång och företag behöver inleda sitt strategiska arbete med taxonomin. Syftet med EU-taxonomin är att införa gemensamma definitioner av vad som är hållbart och på så sätt underlätta för investerare att göra hållbara investeringar. Från och med. januari i år ska de företag som inkluderas i de nya lagkraven redovisa hur stor andel av deras verksamhet som berörs av taxonomin. Från 2023 ska dessutom detaljerad finansiella data redovisas kring hur väl företagen uppfyller tekniska kriterier kopplade till respektive aktivitet inom taxonomin.

Lagefterlevnad är självklart en grundläggande aspekt, men finns det andra anledningar för att arbeta med taxonomin? Ja, såklart! Anmäl dig till vårt webbinarium för att få veta mer!

Under detta webbinarium vill vi sprida kunskap och inspiration kring de möjligheter som finns kopplat till taxonomin. Vi berättar om taxonomin, lagkraven och belyser speciellt möjligheterna med taxonomin för att stärka och utveckla din affär.

 

Vad är EU:s Taxonomi

EU:s taxonomi är en ny lagstiftning och ett klassificeringssystem för hållbar verksamhet. Syftet med lagen är att införa gemensamma definitioner av vad som är hållbart, och på så sätt underlätta för investerare att göra hållbara investeringar.

Kontakta oss

Josefin Borg

Expert Sustainable Finance (EU-Taxonomy, CSRD, SFDR etc.)0734-21 11 56Läs mer >>
Josefin Borg

Jenny Wittann

Expert ESG och rapportering0705-71 56 10Läs mer >>
Jenny W