Ny hållbarhetsrapportering enligt CSRD

Webbinarium - Ny hållbarhetsrapportering enligt CSRD

Nu är det dags att börja förbereda sig för kommande krav på hållbarhetsredovisningen – CSRD. EU skruvar upp förväntningarna rejält på svenska företag. Redan från och med verksamhetsåret 2024 börjar kraven gälla börsnoterade stora bolag och från 2025 för stora onoterade bolag. Snart kommer även små och medelstora börsnoterade bolag att beröras och därmed behöver stora delar näringslivet ta ställning till och visa upp hur de jobbar med hållbarhet. Rapporteringen enligt CSRD kommer att vara komplex och omfattande och förberedelserna för dess genomförande kommer att kräva mycket tid och resurser. Anmäl dig till webinariet då vi berätta mer om de nya kraven och vad företag bör göra redan nu.

Datum och tid:23 mars kl. 09.00 – 10.00

Webbinariet är kostnadsfritt och alla som anmäler sig får en länk till inspelningen i efterhand.

Direktivet om hållbarhetsrapportering för företag (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) syftar till att linjera företagens hållbarhetsrapportering inom EU, för ökad transparens och jämförbarhet mellan bolag samt att öka hållbara investeringar och motverka grönmålning. CSRD fastställer vilken hållbarhetsinformation berörda bolag ska redovisa samt hur detta ska göras med gemensamma standarder för hållbarhetsrapportering (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). ESRS-standarderna införs för att möjliggöra kvalitetsgranskning och digitalisering av hållbarhetsrapportering och för att underlätta tillsynen. Det är också nödvändiga för att hållbarhetsinformationen ska få en ställning som är jämförbar med den finansiella informationen. En stor nyhet är det dubbla väsentlighetsperspektivet, som innebär att företagen ska rapportera både om hur verksamhet påverkar människor och miljö samt hur hållbarhetsfrågor påverkar företaget finansiellt.

 

CSRD hållbarhetsrapportering

Ur webinariets innehåll

  • Vad är CSRD och vilka bolag berörs
  • Tidslinjen och vikten av att börja nu
  • De gemensamma standarderna för hållbarhetsrapportering, ESRS
  • Det nya dubbla väsentlighetsperspektivet
  • Rapporteringskrav och hur det skiljer det sig mot tidigare krav
  • Så förbereder du din organisation inför de nya kraven

Webbinarieledare

Jenny Wittann

Expert ESG och rapportering0705-71 56 10Läs mer >>
Kursledare: Daniel Nyborg

Josefin Borg

Expert Sustainable Finance (EU-Taxonomy, CSRD, SFDR etc.)0734-21 11 56Läs mer >>
Josefin Borg