Webbinarium – Arbetsmiljörevision med utgångspunkt i ISO 45001:2015

Det blir allt viktigare att ha ett aktivt och framgångsrikt arbetsmiljöarbete för att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare. Många verksamheter som tidigare bara varit kvalitets- och miljöcertifierade breddar därför sina certifikat till att även omfatta arbetsmiljö. Internrevisionerna måste därför också omfatta arbetsmiljöarbetet. Men vad ska man fokusera på som revisor av ett arbetsmiljöledningssystem? Vi ger er tips och vägledning under detta webbinarium.

Webbinarieledare: Johan Sund, Ramboll

Kontakt