Webbinarium 23/2 – Framgångsfaktorer i arbetsmiljöarbetet

Framgångsfaktorer i arbetsmiljöarbetet

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vi ska må bra och prestera på arbetet. Både arbetsgivare och arbetstagare har samma mål – att ha friska medarbetare som trivs på arbetsplatsen. Men vilka faktorer är egentligen viktigast att fokusera på för att vi ska få en bättre arbetsmiljö? Vi hoppas med detta webbinarium ge dig inspiration för att utveckla ert arbetsmiljöarbete.

Under detta webbinarium går vi igenom flera av de framgångsfaktorer som arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2018 bygger på. Fokus kommer ligga mycket på vad ni praktiskt kan göra för att höja nivån på ert arbetsmiljöarbete.

Ur webbinariets innehåll

  • Ledningens viktiga roll – och hur de bör förvalta den
  • Kompetens och medvetenhet – nycklar till framgång
  • Kulturens inverkan på arbetsmiljöarbetet
  • Förebyggande arbete istället för reaktivitet
  • Systematiska förbättringar med hjälp av PDCA-metodik (Plan-Do-Check-Act)

Datum och tid:
23 februari kl. 09:00-10:00

Anmälan

arbetsmiljö webbinarium

Webbinarieledare