Webbinarium – Biologisk mångfald

Samhällets fokus på biologisk mångfald ökar. Nyligen rapporterades bland annat att europeiska försäkringsjätten AXA avser lägga 1,5 miljarder euro på projekt som förbättrar biologisk mångfald. Livsmedelsproducenter inleder samarbeten för att öka biologisk mångfald och 11-15 oktober genomfördes delar av FN:s toppmöte COP 15 med fokus biologisk mångfald.

Men vad betyder egentligen begreppet biologisk mångfald? Och hur kan ni bidra? Lyssna till vårt webbinarium och lär dig mer!

Webbinariet ger grundläggande kunskap om vad biologisk mångfald är och hur livskraftig den bedöms vara just nu. Fokus ligger på konkreta lösningar för att gynna biologisk mångfald och vad värdet är för samhället, företag och individer. Åtgärder som gynnar biologisk mångfald är ofta mer kostnadseffektiva än tekniska lösningar.

Under webbinariet ger vi exempel på mål som företag och andra verksamheter satt upp för att gynna biologisk mångfald och samtidigt skapa affärsnytta.

Ur webbinariets innehåll:

• Grundläggande beskrivning av vad biologisk mångfald är
• Exempel på mål kopplat till biologisk mångfald
• Exempel på svenska och internationella initiativ inom biologisk mångfald
• Lösningar för att gynna biologisk mångfald
• Ekonomisk betydelse av naturbaserade lösningar

Webbinarieledare

Karin Skantze och Åsa Soutukorva Swanberg, Ramboll Environment & Health

utbildning hållbarhet