Webbinarium 24/1 – Giftfria kretslopp

Giftfria kretslopp – En förutsättning för en cirkulär ekonomi

Hur kan cirkulär ekonomi vara ett verktyg för att både möta de stora miljöproblem vi står inför och skapa värde för företag och organisationer?

Under det här webbinariet kommer vi presentera hur ni med hjälp av en cirkulär omställning kan bidra till att vi möter de stora utmaningarna vi har med klimatförändringar, en hög resursförbrukning och spridning av kemikalier. Genom att skapa förutsättningar för att material och resurser används effektivt genom hela värdekedjan kan vi minska vår miljöpåverkan och minska spridningen av föroreningar.

Ur webbinariets innehåll

  • Hur cirkulär ekonomi kan definieras genom några cirkulära principer
  • Kommande direktiv och regelverk
  • Hur cirkulär ekonomi kan implementeras och vad det innebär i praktiken
  • Vanliga fallgropar och hinder för en cirkulär omställning
  • Fördjupning: Hur vi skapar giftfria kretslopp
  • Exempel på projekt

Datum och tid:
24 januari kl. 09:00-10:00

Se inspelningen

Webbinarieledare