Webbinarium om CLP Bilaga VIII - 23/9

Enligt Bilaga VIII av CLP ska företag som sätter hälsofarliga blandningar på marknaden förse nationella giftinformationscentraler med information om hälsofarliga blandningar. Vad innebär detta för er organisation? Vilka deadlines finns att förhålla sig till? Anmäl dig till vårt kostnadsfria webbinarium den 23 september kl. 09:00 för att få veta mer.

För att assistera och bistå giftinformationscentraler och sjukvårdspersonal med information om hälsofarliga blandningar beslutade europeiska kemikaliemyndigheten ECHA att harmonisera artikel 45 i CLP förordningen (Classification, Labelling and Packaging) med Bilaga VIII Poison Centre Notifications (PCN).

Enligt Bilaga VIII, i CLP artikel 45 ska företag som släpper ut hälsofarliga blandningar på marknaden förse de nationella giftinformationscentralerna med information om hälsofarliga blandningar. Informationen ska sedan göras tillgänglig till giftinformationscentraler runt om i EU så att sjukvårdspersonal och giftinformationscentraler får vägledning i nödsituationer. Bilaga VIII i CLP artikel 45 harmoniserar kraven och lägger fram formatet för anmälan till giftinformationscentraler runt om i EU.

Företag som tillverkar kemiska blandningar eller importerar hälsofarliga blandningar bedöms i samband med implementeringen av bilaga VIII få fler förfrågningar kring produktinformation och kommer, bland annat, behöva uppdatera etiketter så att de innehåller en unik formuleringsidentifierare (UFI).

Företagen kommer också behöva anmäla hälsofarliga blandningar till giftinformationscentraler enligt den nya harmoniserade metodiken inom satta deadlines beroende på användningsområde för blandningen (konsumentanvändning, professionellanvändning och industrianvändning).

Under en timme får du grundläggande information om:

- Bakgrunden till Bilaga VIII i CLP
- Vilka som berörs
- Tidplan
- Krav för efterlevnad

Målgrupp
Webinariet riktar sig till hållbarhets/miljöansvariga, kemikalieansvariga samt arbetsmiljöansvariga inom företag som tillverkar eller importerar hälsofarliga kemikalier.

Anmäl dig till webbinariet här!
23 september kl 09:00-10:00

Webbinariet är kostnadsfritt.