Cirkulärt byggande och återbruk

Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av och/eller arbetar med cirkularitet och återbruk i fastighetsbranschen och som vill lära dig mer, inspireras och utbyta erfarenheter med kollegor i branschen.

Vi behöver ställa om till ett cirkulärt samhälle och fastigheterna står för 40% av alla utsläpp. Fastighetsbranschen har ett stort ansvar i att utsläppen ska minska och vi behöver krokar arm tillsammans för att driva omställningen. Alla aktörer i branschen har mål, ambitioner och visioner för att minska på utsläppen och göra Sverige mer cirkulärt men ibland når inte ambitionerna och målen ner till projekten.

Ramboll känner och tar ansvaret för klimatfrågan, vi har en strategi ”The partner for sustainable change” där vi bidrar till ett nytt sätt att tänka och prioritera. Vi ser nu att EUs taxonomi, nya lagar och regler, utveckling av klimatdeklarationer, avfallsförordningen mm trycker på branschen och tillsammans behöver vi göra mycket mer.

Kursen ger dig

Du får lära dig mer om vad som händer i omvärlden, vart vi står idag och vart vi bör komma för att bidra till mål, ambitioner och strategier. Vi diskuterar olika metoder, strategier och verktyg för att driva cirkularitet från strategisk nivå till praktisk operativ nivå. Vi diskuterar även möjligheter och utmaningar kring att ställa om från ett linjärt till ett cirkulärt arbetssätt med ett tydligt hållbarhetssyfte i planering och utveckling av ett cirkulärt byggande.

Kursen ger dig förståelse och grundläggande förutsättningar för ett cirkulärt byggande och förvaltande. Du kommer få lära dig mer om hur cirkulära processer ska skapas, förankras och vilka framgångsfaktorer som gynnar cirkuläritet. Argument för cirkuläritet och återbruk diskuteras under kursen. Våra erfarna kursledare kommer att gå igenom teorier med inkluderande övningar och projektexempel med cirkularitet i fokus. De teoretiska passen varvas med diskussioner, övningar och prova-på-metoder att ta med sig i sin egen verksamhet. Efter genomförd kurs kommer du ha större förståelse och troligtvis motivation för att bidra till ett cirkulärt samhälle genom att kunna bidra till bygg- och fastighetsbranschens hållbarhetsutveckling.

cirkulärt byggande

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är intresserad, arbetar med, ska arbeta med och /eller vill öka på cirkulärt byggande och återbruk i bygg- och fastighetsbranschen. Du kanske är beställare, konsult, förvaltare eller arbetar inom entreprenad och arbetar inom en organisation som har hållbarhetsmål där cirkularitet och återbruk är(eller ska bli) ett viktigt mål. Kursen är intressant för alla som vill vara med och bidra till den cirkulära omställningen.

Ur kursens innehåll

 • Hur förändrar man sig själv och sin organisation?
 • Ju tidigare desto bättre
 • Omvärlds- och lagbevakning
 • Verktyg(för återbruk, CO2 beräkning, digitalt spårbart och hanterbart) och styrmedel
 • Goda exempel – projekt
 • Demonteringsförutsättningar när vi bygger nytt
 • Vad händer om vi inte gör det?
 • Kr+CO2 (vad kommer i spåren av CO2? Farliga ämnen, minska försurning mm)
 • Framgångsfaktorer för cirkulärt byggande

Kursens upplägg

Kursen varvar teori och praktik och bygger på kursdeltagarnas engagemang och aktivitet. Under kursen kommer kursdeltagarna få prova på kort-varianter av metoder och verktyg för att kunna ta med sig hem till sin egen verksamhet.

Recensioner

Läs recensioner av våra kurser och utbildningar.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Hållbarhetsredovisning enligt GRI

Fler utbildningar inom hållbarhet

Här hittar du fler utbildningar inom hållbarhet, till exempel Skapa och värdera hållbarhet.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Cirkulärt byggande och återbruk

Sökord

 • Återbruk
 • Cirkulära processer
 • Cirkulärt byggande

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Kontakt

AALESE (1)

Åsa Lindgren

Kursledare & hållbarhetschef på Ramboll BuildingKontakta mig >>
ORWLSE

Oscar Wicksell

Projektledare och återbrukssamordnare på Ramboll BuildingsKontakta mig >>