Skapa och värdera hållbarhet

Skapa och värdera hållbarhetAnalysera och beräkna hållbarhetseffekter av insatser. För dig som behöver skarpare underlag och bättre argument för att driva hållbar utveckling i din organisation.

Hållbarhet ska genomsyra alla beslut, men det är inte lika lätt att leva upp till det. Oavsett om vi jobbar inom offentlig verksamhet eller i privat sektor vill vi att våra beslut ska vara väl underbyggda och, i så stor utsträckning som möjligt, leda till positiva sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter. Vår erfarenhet är att det är en utmaning både att identifiera viktiga aspekter och att förstå vilka insatser som åstadkommer faktisk förbättring. Att dessutom sätta ett ekonomiskt värde på insatser för hållbarhet är ännu svårare. Vi vet att det kostar pengar och kräver investeringar, men hur kan vi förstå vad det leder till i effekt och värde?

Kursen ger dig

Beslut behöver ta hänsyn till mer än bara pengar. Underlag bör inkludera både ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter av beslut. Hur gör man det?

Ett första steg är att förstå vad hållbarhet betyder i praktiken. I Skapa och värdera hållbarhet går vi igenom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet och kopplar det sedan till er verksamhet och konkreta exempel.

Under kursen får du ta del av grunderna i vår 7-stegsmetod för hur samtliga hållbarhetseffekter – ekonomiska, miljömässiga och sociala – av en förändring eller åtgärd i samhället eller en organisation kan identifieras, synliggöras och värderas.

Kursen ger dig en analytisk metod och ett ramverk för att identifiera hållbarhetseffekter, värdera dem och skapa möjlighet för att prioritera det som är viktigast.

Du kan använda metoden till exempel för att:

 • Motivera finansiering
 • Stärka kommunikation
 • Underlätta samordning
 • Hantera målkonflikter
 • Underlätta prioriteringar
 • Bidra med processtöd

Kursen ger dig också möjlighet att testa metoden på ett för dig relevant case.

social hållbarhet

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har ett hållbarhetsansvar i din organisation, till exempel:

 • Hållbarhetschef/samordnare
 • Miljöchef/samordnare
 • Kommunikationschef
 • Affärsutvecklare
 • Hållbarhetsstrateg
 • Samhällsplanerare
 • Näringslivsstrateg
 • Utvecklingsstrateg
 • Analytiker

Ur kursens innehåll

Vad är hållbarhet och vad innebär det för olika verksamheter, aktörer och organisationer?

 • Social hållbarhet
 • Miljömässig hållbarhet
 • Ekonomisk hållbarhet

Sju steg för att räkna och värdera effekter av åtgärder för hållbarhet

Testa metoderna på aktuellt case.

Under kursen jobbar du med ett aktuellt och relevant exempel för din organisation där ett beslut i frågan kan ha hållbarhetseffekter (ekonomiska, sociala och/eller miljömässiga) och där du kan behöva mer kunskap och argument i frågan.

Exempel på ärenden/case:

Miljö: energieffektivisering, naturbaserade lösningar, klimatanpassningsåtgärder, återbruk, bevarande av naturmiljöer, CO2-minskande åtgärder
Social: trygghetsskapande insatser, sommarlovsjobb för unga
Ekonomisk: cirkulära affärsmodeller, digitalisering av informationsflöden eller e-tjänster

Recensioner

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Hållbarhetsredovisning enligt GRI

Fler utbildningar inom hållbarhet

Här hittar du fler utbildningar inom hållbarhet, till exempel Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Öppen Utbildning

Skapa och värdera hållbarhet

Sökord

 • Ekonomisk hållbarhet
 • Social hållbarhet
 • Värdera hållbarhet

Kursavgift

7.500 kr (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2023-05-10

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

Skapa och värdera hållbarhet

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar

Kontakt

Mattias Almqvist Ramboll Management Consulting

Mattias Almqvist

Ramboll Management ConsultingKontakta mig >>