Oscar Wicksell

Oscar Wicksell är projektledare och återbrukssamordnare på Ramboll Buildings och är delansvarig för att ta fram metodik och processutveckling av Rambolls tjänster kopplat till cirkulärt byggande och återbruk. Oscar är utbildad inom automation och har lång erfarenhet av att samarbeta med olika tekniskslag och ta fram energismart lösningar men fokuserar mer nu på hållbarhet, cikularitet och materialeffektivitet. Oscar är drivande i en rad hållbarhetsinitiativ inom Ramboll, gillar förändringsarbete, hållbarhet, att förstå helheten men också att leda återbruksinventeringar.