Åsa Lindgren

Åsa Lindgren är hållbarhetschef på Ramboll Buildings med ansvar för det strategiska hållbarhetsarbetet kring fastigheter tillsammans med alla andra samhällsplaneringsperspektiv. Åsa driver Ramboll Sveriges cirkulära fokusarbete i ett brett nätverk som utgår ifrån Rambolls strategi ”The partner for sustainable change” där cirkuläritet är ett av fyra fokusområden. Åsa är pedagog och erfaren utbildare och brinner för att bygga både kunskap, energi, engagemang, kreativitet och mod i ett cirkulärt och agilt samhälle. Åsa har lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhet både inom konsultbranschen och inom både förvaltnings- och bolagssidan inom Stockholms stad.