Företagsintern utbildning

Är ni flera på företaget som behöver kompetensutveckling?

I så fall är ofta en företagsintern utbildning det mest kostnadseffektiva alternativet. Då kan utbildningen dessutom anpassas efter just era behov vilket gör utbildningsinsatsen än mer givande för deltagarna!

Som en del av Ramboll har vi tillgång till expertkompetens inom en lång rad områden där vi genomför projekt och konsultuppdrag åt våra kunder. Denna kunskap tar vi med in i våra utbildningar. Våra kursledare arbetar både som konsulter och utbildare vilket innebär att de arbetar praktisk med frågorna åt olika typer av kunder. Att vi jobbar med frågorna i praktiken innebär att vi kan verka för en enkel och effektiv hantering utifrån förutsättningarna och kraven som ställs. Något som syns i recensioner av kurser och höga betyg för både kurser och kursledare.

2021-06-10_0b1ed554-1f3b-46c8-a1bc-18739ddce309

Era behov och önskemål i fokus

Grunden till en företagsintern utbildning är alltid de samtal vi har tillsammans med er. Vi går igenom kompetensbehov, förväntade resultat och effekter av en utbildningsinsats samt alternativ till innehåll och genomförande. Genom att genomföra utbildningen på plats hos er, kan den specialanpassas för just er verksamhet och på ett konkret sätt kopplas direkt till aktuella situationer och händelser. Vi kan även erbjuda att hålla företagsinterna utbildningar i våra kurslokaler i Göteborg och Stockholm.
På Husqvarna har vi ett långvarigt samarbete med Ramboll och företagsinterna utbildningar. Det blir ett bra tillfälle att samla gruppen med miljösamordnare och samtidigt få en utbildningsdag anpassat för vår verksamhet. Inte minst har vi alltid bra diskussioner och trevligt vid dessa tillfällen.
Husqvarna AB
Mats F Gustafsson, Miljöchef
Kursledaren Johan Sund från Ramboll höll under en heldag en företagsanpassad utbildning för våra internrevisorer (ISO 9001 och 14001). Alla var mycket nöjda och kände att dagen var utvecklande. Innehållet var lätt att förstå, tydligt strukturerat och med bra övningsexempel.
NSVA – Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Amanda Assarsson, Verksamhetsadministratör
Jag skulle verkligen vilja rekommendera utbildningen Värdeskapande ledningssystem. då vi verkligen uppskattade det interaktiva sättet som genomfördes på och möjligheten att skräddarsy innehållet efter våra behov. Deltagarna på denna företagsinterna utbildning var mycket entusiastiska och kände stor inspiration för att vårt arbete att utveckla och införa vårt nya ledningssystem.
Region Skåne
Olof Sandkull
Att ha tillgång till skräddarsydda utbildningar är guld värt för verksamheten eftersom innehåll och syfte tas emot på ett djupare plan och därav används på ett effektivare sätt. Engagemang från deltagarna ökar och de nyvunna verktygen som utbildningen ger kan på ett mer konkret och förståeligt sätt implementeras eller användas inom verksamheten med direkt verkan. Detta ger en bra grund för vidare utveckling av berört område man sökt kompetens i.
Skruf Snus AB
Erika Liedholm, OHSE Support
2021-06-10_6137626d-f7c5-46c9-97a8-058cb28e27b7

Större utbud

Alla våra kurser i vårt öppna kursutbud kan vi genomföra som företagsinterna utbildningar, antingen i standardutförande eller efter anpassning till just er verksamhet. Dessutom har vi fler utbildningar som vi erbjuder som företagsinterna än de som finns i vårt öppna utbud. Hör av er så berättar vi gärna mer!

Företagsanpassad e-learning

Ramboll kan e-learning

Behöver ni få ut specifik information, anpassad för er verksamhet eller öka kunskap och engagemang inom er organisation?  Letar ni efter ett resurseffektivt, flexibelt och användarvänligt alternativ till lärarledd utbildning?  

Vi kan hjälpa er att skapa en företagsspecifik onlineutbildning. Enligt er grafiska profil och med er logga kan vi producera en e-learning med ett innehåll utformat utifrån era unika behov och önskemål.  

Klicka här för att läsa mer om hur vi på Ramboll kan hjälpa er med e-learning.

Kontakta oss

Nicole Klemets

Kursledare & Produktägare E-learning0709-27 45 06Läs mer >>
Kursledare Nicole Klemets

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar
Kontakta Ramboll Utbildning