Nya Arbetsmiljölagstiftningen

Alla som driver en verksamhet behöver ha koll på vilken lagstiftning de berörs av och hur man ska göra för att leva upp till kraven. Arbetsmiljölagstiftningen har från den 1 januari 2025 en ny struktur. Denna utbildning är framtagen för dig som vill ha en överblick över vilken arbetsmiljölagstiftning som gäller er verksamhet och behöver bevaka och säkerställa att verksamheten lever upp till kraven.

Alla som driver en verksamhet behöver ha koll på vilken lagstiftning de berörs av och hur man ska göra för att leva upp till kraven. Från och med den 1 januari 2025 har arbetsmiljölagstiftningen en ny struktur.

Denna utbildning ger er en helhetsbild av hur regelverket är uppbyggt efter strukturförändringen och hur ni identifierar de krav som berör er verksamhet. Vi kommer att gå igenom effektiva metoder för att upprätta en laglista och genomföra lagefterlevnadskontroller. Det är också viktigt att ha ett system för att bevaka när nya regler införs eller befintliga ändras. Vi kommer att presentera lämpliga metoder för att hantera detta.

Kursen ger dig

Kursen ger dig kunskap om Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur och de viktigaste ändringarna som har genomförts i samband med strukturförändringen. Vi går igenom lämpliga metoder för att identifiera vilka krav som gäller för just er verksamhet och hur ni kan omsätta dessa lagkrav till praktisk styrning i er organisation. Du får även förslag på metoder för att kontrollera efterlevnaden av lagkraven.

En annan viktig del i arbetet med lagefterlevnad är att hålla sig uppdaterad om förändringar i lagstiftningen. Under utbildningen går vi igenom hur detta kan göras på ett effektivt sätt. Det är viktigt att välja en lämplig metod för att bevaka arbetsmiljölagstiftningens krav och förändringar, samt att ha en strategi för att implementera dessa krav i det dagliga arbetet och kontrollera efterlevnaden.

Vi kommer att undersöka några olika alternativ och metoder för att uppnå detta. Under själva utbildningen kommer vi att använda Rambolls Lagbevakningstjänst som exempel på hur man kan arbeta med styrning, kontroll och bevakning av arbetsmiljölagstiftningen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till den eller de som har till uppgift att bevaka att verksamheten följer arbetsmiljölagstiftningen, men också till alla som har arbetsmiljöansvar samt de som verkar som skyddsombud.

Denna utbildning kan också anordnas internt inom verksamheter som har behov av att utbilda en större grupp av t.ex. chefer och skyddsombud för att få mer utförlig kunskap om vilken arbetsmiljölagstiftning som berör just er. Kontakta oss om ni är intresserade.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P BAS-U

Förkunskaper

Vi ser gärna att du som går utbildningen har viss grundkunskap om arbetsmiljöarbete. Om du inte har några förkunskaper rekommenderar vi att du går Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud eller motsvarande innan denna utbildning.

Ur kursens innehåll

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur
 • De viktigaste ändringarna
 • Metoder för att identifiera lagkrav i en verksamhet
 • Överföra lagkrav till verklig styrning
 • Kontroll av efterlevnad av lagkrav
 • Hålla sig uppdaterad med förändringar i lagstiftningen
 • Genomgång av lagbevakningsverktyg

Recensioner

Läs recensioner av våra kurser och utbildningar.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans EU-Taxonomin

Fler kurser inom arbetsmiljö

Här hittar du fler kurser inom arbetsmiljöområdet.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Nya Arbetsmiljölagstiftningen

Sökord

 • Arbetsmiljölagstiftning

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-09-10

Kl. 09:00 - 16:30

Distans
2024-10-17

Kl. 09:00 - 16:30

Distans
2024-11-26

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

Nya Arbetsmiljölagstiftningen

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar