Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards

Vår utbildning i hållbarhetsredovisning ger dig kunskap att leda eller delta i arbetet med företagets hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards.

Den här kursen handlar om hur ni med hjälp av GRI Standards kan lyckas med er hållbarhetsredovisning. Kursen hjälper er att via hållbarhetsredovisning utveckla och driva er organisations hållbarhetsarbete.

Kursen ger dig

Kursen hjälper dig att via hållbarhetsredovisning utveckla och driva din organisations hållbarhetsarbete. Du får grundläggande kunskap om GRI Standards innehålls- och metodmässigt. Du får en förståelse för vad som krävs för att redovisningen ska uppfylla GRI Standards. Du lär dig olika sätt att använda redovisningen som en del av er strategiska kommunikation. 

Efter avslutad kurs har du en grundläggande kunskap och kompetens att leda eller delta i arbetet med din organisations hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standards.

Hållbahetsredovisning enligt GRI

Målgrupp

Kursen riktar sig till de som har lite eller ingen kunskap inom området hållbarhetsredovisning och GRI och som vill lära sig mer om både GRI-standarden och arbetsprocessen för hur man tar fram en hållbarhetsredovisning.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper, men viss förståelse för hur företag och organisationer arbetar med hållbarhet är bra. 

Ur kursens innehåll

Kursen behandlar bland annat:

 • Begreppsdefinition, historia, trender & affärsnytta
 • Initiativet GRI (Global Reporting Initiative)
 • GRI Standard – dess begrepp, innehåll, struktur och aktuella uppdateringar enligt GRI 2021
 • Hållbarhetsredovisning i praktiken enligt GRI Standards – process och metodik
 • Intressentanalys
 • Väsentlighetsanalys
 • Granskning av en hållbarhetsredovisning
 • Teori varvas med interaktiva övningar och diskussioner

Recensioner

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Hållbarhetsredovisning enligt GRI

Fler utbildningar inom hållbarhet

Här hittar du fler utbildningar inom hållbarhet, till exempel Hållbarhetsrapportering enligt lagkrav.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards

Sökord

 • GRI Standards
 • Hållbarhetsredovisning
 • Intressentanalys
 • Väsentlighetsanalys

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum