Hållbarhetsrapportering enligt lagkrav, 1/2 dag

Hållbarhetsrapportering enligt lagkrav, 1/2 dagKursen i hållbarhetsrapportering ger dig insikt i de krav som ställs på hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningslagen.

Kursen ger dig

Kursen ger dig god insikt om vilka krav som ställs på hållbarhetsrapportering enligt Årsredovisningslagen. På ett tydligt sätt går vi igenom vilka krav som ställs i lagstiftningen och vilka organisationer som berörs. Under kursen ges även tips på vilka metoder och verktyg som kan användas som stöd, samt praktiska exempel på hur de olika kraven kan uppfyllas i praktiken.

Efter avslutad kurs har du på ett effektivt sätt fått med dig det du behöver veta för att kunna hållbarhetsrapportera enligt lagkravet, samt fått exempel på hur du kan lägga upp arbetet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som representerar bolag som berörs av årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering.

Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor ska upprätta hållbarhetsrapport enligt gällande lagkrav:

 1. Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 250
 2. Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor
 3. Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 350 miljoner kronor
hållbarhetsrapportering

Ur kursens innehåll

Kursen behandlar bland annat:

 • Bakgrund till införande av lagkravet
 • Vilka organisationer som berörs av lagkravet
 • Vad som ska rapporteras enligt lagkravet
 • Hur går rapporteringen till i praktiken
 • Praktiska exempel från olika hållbarhetsrapporter

Recensioner

Läs recensioner av våra utbildningar!

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt LMS Totara (Learning management system). Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Teams eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans

Fler kurser inom hållbarhet

Här hittar du fler kurser inom hållbarhet, till exempel Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Öppen Utbildning

Hållbarhetsrapportering enligt lagkrav, 1/2 dag

Sökord

 • Hållbarhetsrapportering

Kursavgift

4.100 kr (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Kursanmälan

Hållbarhetsrapportering enligt lagkrav, 1/2 dag

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar

Kontakt

Kursledare: Jenny Wittann

Jenny Wittann

Expert ESG och Rapportering0705-71 56 10Kontakta mig >>