Diplomerad arbetsmiljösamordnare

Vill du känna en större trygghet i att driva och utveckla arbetsmiljöarbetet inom din verksamhet? I så fall har vi utbildningen för dig – Diplomerad Arbetsmiljösamordnare!

Diplomerad arbetsmiljösamordnare är utbildningen som under elva dagar ger dig både bredd och djup inom arbetsmiljöområdet. Utbildningen är uppdelad på fem utbildningstillfällen varav två sker på plats i Göteborg medan resterande tre sker på distans. Utbildningen fokuserar på att du ska förstå kraven som finns i t.ex. lagstiftning och standarder, men också att du får en förståelse för hur man inför lämplig styrning i din verksamhet samt engagerar dina medarbetare.

Kursen ger dig

En säker, trivsam och stimulerande arbetsmiljö är en förutsättning för att medarbetare ska kunna fungera, må bra och prestera. Ett väl utvecklat arbetsmiljöarbete är ett viktigt konkurrensmedel för att attrahera och bibehålla medarbetare.

Utbildningen Diplomerad arbetsmiljösamordnare har ett brett fokus på fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Utbildningen tar utgångspunkt i krav (t.ex. lagstiftning och standarder) då detta är viktig grundkunskap för den som driver arbetsmiljöarbetet. För att kunna utveckla verksamheten fördjupar vi oss i faktiska lösningar och arbetssätt som skapar värde och utvecklar arbetsmiljöarbetet.

Ramboll har lång erfarenhet av att genomföra utbildningar inom arbetsmiljöområdet. Vi har exempelvis drivit en tvåårig yrkeshögskoleutbildning av arbetsmiljöingenjörer där vi i samverkan med annan aktör har utbildat över 100 arbetsmiljöingenjörer.

Om du utöver arbetsmiljö även arbetar med kvalitets- och miljöfrågor och vill fördjupa dig inom dessa områden rekommenderar vid dig att gå vår utbildning Diplomerad Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöchef.

Diplomerad arbetsmiljösamordnare

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som önskar en mer stabil grund för att leda och utveckla arbetsmiljöarbetet i din organisation. Du kan vara ny i rollen som t.ex. arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöingenjör, arbetsmiljöchef, verksamhetsutvecklare eller HR-chef men du kan också ha arbetat under en längre tid och känna att du vill ha en djupare förståelse eller behöver uppdatera dig inom området.

Recensioner av våra utbildningar

Genomförande

Utbildningen genomförs vid fem utbildningstillfällen under totalt elva dagar. Två utbildningstillfällen genomförs på plats i Göteborg medan de resterande tre genomförs på distans via Teams. Våra kursledare är vana att hålla distansutbildningar där vi växlar mellan föreläsningar och interaktivitet för bästa inlärning.

Utbildningsdagar

 • 20 – 21 november 2024 (i Göteborg)
 • 21 – 22 januari 2025 (distans)
 • 11 – 12 mars 2025 (distans)
 • 8 – 9 april 2025 (distans)
 • 20 – 22 maj 2025 (i Göteborg)

Mellan varje kurstillfälle får du en hemuppgift som du genomför inom din egen verksamhet och sedan lämnar in innan nästkommande tillfälle. Hemuppgifterna ger dig möjligheten att praktisera kunskaperna i din egen verksamhet för att driva ett förbättringsarbete. Utbildningen avslutas med att du ska genomföra och presentera en examinationsuppgift.

Observera att du för att bli diplomerad och godkänd behöver närvara vid minst 75% av föreläsningarna och lämna in alla hemuppgifter samt examinationsuppgift.

Kurslitteratur, dokumentation och e-learning

Utbildningen har ingen obligatorisk kurslitteratur som du måste införskaffa, men vi kan komma att rekommendera viss fördjupande litteratur.

Inför varje utbildningstillfälle tillhandahåller vi åhörarkopior och övningar. Vi kommer också tillhandahålla mallar/exempel som visas under utbildningarna kopplade till de olika ämnesområdena.

För att du bättre ska kunna ta till dig föreläsningarna kommer vi också tillhandahålla vissa e-learnings kostnadsfritt, t.ex. arbetsmiljö för chefer och skyddsombud.

Utbildningens innehåll

Utbildningstillfälle 1: Vikten av en god arbetsmiljö och genomgång av författningskrav – 20-21 november 2024 i Göteborg

 • Varför arbetsmiljöarbete?
 • Förebyggande arbetsmiljöarbete
 • Effekter vid brister i arbetsmiljön
 • Kostnader för bristfällig arbetsmiljö
 • Säkerhetskultur
 • Driva igenom attitydförändringar
 • Genomgång av lagkrav
 • Styrning utifrån lagkrav och kontroll av efterlevnad

Utbildningstillfälle 2: Arbetsmiljöarbetets styrning – 21-22 januari 2025 på distans

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Byggarbetsmiljösamordning
 • Olika rollers ansvar i ett bygg-/anläggningsprojekt
 • ISO 45001 – arbetsmiljöledningssystem
 • Kraven i ISO 45001 i praktiken
 • Likheter och skillnader mellan ISO 45001 och ISO 9001/14001
 • Införande av ISO 45001

Utbildningstillfälle 3: Riskbedömningar och hantering av skador/tillbud – 11-12 mars 2025 på distans

 • Varför riskbedömningar?
 • Lagkrav på riskbedömningar
 • Olika metoder för riskbedömningar
 • Riskobservationer, skador och tillbud
 • Utredning av skador/tillbud

Utbildningstillfälle 4: Fysiska arbetsmiljörisker – 8-9 april 2025 på distans

 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Belastningsergonomi
 • Buller och vibrationer
 • Utrustning och maskiner
 • Utformning av arbetsplatser
 • Utbildning- och tillståndskrav

Utbildningstillfälle 5: Organisatorisk och social arbetsmiljö – 20-22 maj 2025 i Göteborg

 • Redovisning av examensuppgift
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Kränkande särbehandling
 • Friskfaktorer
 • Ledarskap  
 • Kommunikation
 • Samarbete och konflikter

Kursledare – Diplomerad arbetsmiljösamordnare

Malin Hagh, Ramboll Environment & Health

Cecilia Joensuu, Ramboll Environment & Health

Mikael Källströn, Ramboll Environment & Health

Johan Sund, Ramboll Digital & Education

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans diplomerad kvalitetsschef

Fler kurser inom arbetsmiljö

Fler kurser inom arbetsmiljö hittar du här.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Diplomutbildning

Diplomerad arbetsmiljösamordnare

Sökord

 • Arbetsmiljölagstiftning
 • Arbetsmiljöledning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kursavgift

53.000 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Uppstart Göteborg 20-21/11
2024-11-20

Kursanmälan

Diplomerad arbetsmiljösamordnare
Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar