Byggherrens arbetsmiljöansvar

Utbildningen riktar sig till dig som behöver förstå och hantera byggherrens arbetsmiljöansvar inom ett bygg- och anläggningsprojekt samt därigenom skapa en trygg arbetsmiljö.

Den 1 januari 2025 träder de nya föreskrifterna i kraft och då förtydligas kraven för byggherrens ansvar inom bygg- och anläggningsprojekt. Byggherren har en central roll i att säkerställa en god arbetsmiljö både under bygg- och i den framtida driftsfasen av anläggningen. För att det ska fungera behöver Byggherren bevaka att arbetsmiljöfrågorna beaktas såväl vid planering och projektering som vid själva byggskedet. Byggherren ska enligt lagkrav säkerställa att det finns tillräcklig arbetsmiljökompetens för det aktuella projektet.

Kursen ger dig

Denna utbildning ger dig nödvändig kunskap om byggherrens ansvar, vilka uppgifter som ska utföras, fördelas och övervakas samt de lagkrav och regelverk som är kopplade till styrning av ett bygg- och anläggningsprojekt.

Du lär dig att upprätta arbetsmiljöplaner, fördela uppgifter och dokumentera på korrekt sätt. Utbildningen ger dig praktiska verktyg för att styra, övervaka och driva byggprojekt. Vi tar också upp vikten av samverkan och dialog mellan byggherre, entreprenörer och andra intressenter. Efter genomförd utbildning förväntas du ha fått en fördjupande kunskap om vad som krävs för att tillämpa de rätta metoderna för att nå en säker och trygg arbetsmiljö under hela projektet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till den eller de personer som ska representera sin arbetsgivare i byggherrerollen eller byggherrens ställföreträdare, t.ex. byggprojektledare, fastighetsansvariga m.fl. Andra som kan ha nytta av utbildningen är personer som driver och bevakar arbetsmiljöarbetet, t.ex. arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöingenjörer, ansvariga för samordningen, HR, Inköpare eller andra roller som ansvarar för ombyggnationer eller mindre byggprojekt.

Utbildningen kan också anordnas företagsanspassat för verksamheter som har behov av att utbilda en större grupp av t.ex. byggprojektledare. Kontakta oss om ni är intresserade och vill veta mer.

Byggherrens arbetsmiljöansvar

Förkunskaper

Vi ställer inga krav på förkunskaper för denna utbildning, men det är en stor fördel om du har grundkunskaper i arbetsmiljölagstiftningen.

Ur kursens innehåll

 • Arbetsmiljöverkets lagkrav när det gäller bygg- och anläggningsarbete
 • Vad är bygg och anläggningsarbete
 • Roller och ansvar i byggprocessen
 • Fördelning av uppgifter (Delegering)
 • Förhandsanmälan
 • Arbetsmiljöplan och riskbedömning
 • Grundläggande principer – Riskhantering
 • Styrning & Dokumentationskrav vid bygg- och anläggningsarbete

Recensioner

Läs recensioner av våra kurser och utbildningar.

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar erbjuder givetvis möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans EU-Taxonomin

Fler kurser inom arbetsmiljö

Här hittar du fler kurser inom arbetsmiljöområdet.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Byggherrens arbetsmiljöansvar

Sökord

 • Arbetsmiljölagstiftning
 • Byggarbetsmiljösamordnare
 • Byggherre

Kursavgift

8.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-09-24

Kl. 09:00 - 16:30

Distans
2024-12-04

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

Byggherrens arbetsmiljöansvar

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar