Hantering av brandfarliga varor

För den som hanterar brandfarliga varor finns ett omfattande regelverk som man måste känna till och följa.

Reglerna syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor .

Kursen ger dig

 • Kunskap om kraven i lagstiftningen och hur man tillämpar dessa i er egen verksamhet
 • Ökad insikt om säkerhet och skydd vid hantering och förvaring av brandfarliga varor.
 • Handfasta råd och tips om hur du hanterar brandfarliga varor på betryggande sätt
 • Ökad riksmedvetenhet inom och därmed minskad risk för att brand uppkommer
 • Kunskap om samverkan mellan tillsynsmyndigheten och er verksamhet

Ur kursens innehåll

 • Vad är brandfarlig vara? Gas, vätska, oxiderande ämnen, damm
 • Lag om hantering av brandfarliga och explosiva varor översikt samt med fokus på §§ 6–10.
 • Aktsamhetskrav
 • Utredningskrav
 • Kompetenskrav
 • Föreståndarkrav
 • Byggnads-, anläggnings- och anordningskrav
 • Praktisk övning i riskmedvetenhet
 • Tillstånd till hantering
 • Litteratur

Målgrupp

 • Verksamhetsutövare som hanterar och förvarar brandfarliga varor
 • Föreståndare för hantering av brandfarliga varor

Upplägg för tillfällen på distans

Kursen genomförs utifrån vårt digitala klassrum i vårt system för E-learning. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna. Föreläsningen sker via Teams eller motsvarande och det kommer finnas möjligheter till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Information

Kurs

Hantering av brandfarliga varor

Kursavgift

7.100 kr (exkl. moms) Distans 09:00-16:00, Kursdokumentation ingår.

Bokning

Distans

Tisdag
27 september
Kurskod: B01-220927_Distans

Anmälan >>

Distans

Tisdag
29 november
Kurskod: B01-221129_Distans

Anmälan >>

Gå 2 för 1

Företag och organisationer som inte gått kurs hos oss Går 2 för 1 på valfritt kurstillfälle! Ange Gå2för1 i kursanmälan.

 

Kontakta mig

Contact picture

Bjarke Rosenberg

Konsult och kursledare

010-615 66 62

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Rebecca Hedberg

Konsult och kursledare

010-615 51 95

Kontakta mig >>