Nyheter

Välkommen till vårt nyhetsarkiv

News image
2016-03-02

Rundabordssamtal om cirkulär ekonomi

Ragn-Sells och RSM&CO anordnade den 16:e februari rundabordssamtal om EU-kommissionens handlingsplan för omställningen till den cirkulära ekonomin. Syftet var att få in svenska aktörers synpunkter vilka ska sammanställas i ett betänkande som Ragn-Sells ska lämna till miljödepartementet.

Läs mer >>

News image
2016-02-24

Ny föreskrift AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket går ut hårt med information om den nya föreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den träder i kraft den 31 mars 2016 och kommer beröra alla verksamhetsutövare.

Läs mer >>

News image
2016-01-13

EU-kommissionen presenterade sin nya strategi om Cirkulär Ekonomi den 2 december 2015

2 december 2015 presenterade EU-kommissionen sin nya strategi om Cirkulär Ekonomi. Strategin innehåller förslag till lagstiftningsförändringar inom avfallsområdet och en handlingsplan för cirkulär ekonomi. Förslaget syftar till att uppnå resurseffektiva och giftfria kretslopp.

Läs mer >>