Ny diplomutbildning

Söker du efter en utbildning med både bredd och spets inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet? I så fall har vi utbildningen för dig! Vi är stolta över att nu kunna erbjuda utbildningen Diplomerad kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef.

Utbildningen är en diplomutbildning för dig som önskar en mer stabil grund för att leda kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet i en organisation. Du kan vara ny i rollen som chef/samordnare/verksamhetsutvecklare inom utbildningsområdena men du kan också ha arbetat under en längre tid och känna att du behöver en djupare förståelse inom området.

Utbildningen tar utgångspunkt både i krav på organisationer (standarder och lagstiftning) och förbättringsarbete. Som modern chef/samordnare av dessa frågor behöver du förstå kravbilden, men också ha förmågan att kunna motivera och genomdriva åtgärder som leder till förbättringar.

Omfattning

15 heldagar. Utbildningen pågår november-juni och är uppdelad på sju utbildningstillfällen. Det första och sista utbildningstillfället genomförs på plats i Göteborg medan de resterande genomförs på distans via Teams.

Klicka här för att läsa mer om utbildningen Diplomerad kvalitets- miljö- och arbetsmiljöchef!

 

 

Diplomerad kvalitets- miljö och arbetsmiljöchef