Ny e-learning om risker och regler kopplat till Litiumbatterier

Ny e-learning om risker och regler kopplat till Litiumbatterier

e-learning litiumbatterier

Hanterar ni litiumbatterier inom er verksamhet? Är era medarbetare medvetna om riskerna relaterade till hanteringen av litiumbatterier eller lagkrav för transport av litiumbatterier?

Litiumbatterier har blivit en del av vår vardag och förekommer nästan överallt omkring oss.  Men även om litiumbatterier har många fördelar så finns också betydande risker och även om olyckor och incidenter är sällsynta, kan konsekvenserna när något går fel vara förödande. Därför är det viktigt att vara försiktig och noggrann när man hanterar och transporterar litiumbatterier.

Rambolls nya e-learning om Litiumbatterier tar ca 1 timma att genomföra och riktar sig till medarbetare och chefer inom företag och organisationer som hanterar litiumbatterier och där behov finns av att öka medvetenheten gällande riskerna med litiumbatterier, hur batterierna bör hanteras för att minimera riskerna samt vad som krävs för att efterleva gällande lagstiftning vid transport.

Läs mer om utbildningen här.

Kontakta oss

Nicole Klemets

Kursledare & Produktägare E-learning0709-27 45 06Läs mer >>
Kursledare Nicole Klemets