Nya kurser i höstens kursutbud

Vi fortsätter att bredda och fördjupa vårt kursutbud inom kvalitetsområdet och till höstsäsongen erbjuder vi nu två nya kurser.

Processrevision – en kurs som lyfter blicken och ger organisationen värdefull insikt i hur väl arbetsflödena fungerar och hur de medverkar till att uppfylla mål och intressenternas krav och förväntningar. Processrevision kan kombineras med andra typer av revisioner, vilket tillsammans ger organisationen ett kraftfullt verktyg för ständig förbättring. Läs mer!

Kvalitetsplanering enligt APQP och PPAP. Advanded Product Quality Planning (APQP) är ett arbetssätt som används inom fordonsindustrin, men även i andra branscher, för att på ett systematiskt sätt planera in viktiga aktiviteter och utföra dessa inför serietillverkning. Syftet är att förebygga fel tidigt i processen så att åtgärder vidtas innan löpande serietillverkning. Production Part Approval Process (PPAP) är en process för att visa att design och produktspecifikationer uppfylls av organisationens tillverkningsprocess. Läs mer!