Hållbarhet för små och medelstora företag

Vi hjälper dig att komma igång med ett praktiskt hållbarhetsarbete som uppfyller de krav på hållbarhet som kunder i offentlig eller privat verksamhet ställer.

Vill du komma igång med hållbarhetsarbetet i din verksamhet eller vidareutveckla det ni redan har? Den här kursen hjälper dig att göra hållbarhet begripligt och enkelt att jobba med!

Många företag inser att det är strategiskt viktigt att arbeta med hållbarhetsfrågorna, antingen för att kunderna eller andra intressenter ställer krav eller för att det ger affärsfördelar. Oavsett vilket syftet är, ger den här kursen dig som har fått ansvaret för hållbarhetsarbetet kunskap och konkreta verktyg för att implementera eller vidareutveckla hållbarhetsarbetet i din verksamhet.

I kursen har vi fokus på enkelhet, med metoder som hjälper dig att driva ett effektivt hållbarhetsarbete i din organisation och som hjälper er uppfylla de krav på social och miljömässig hållbarhet som kunder i offentlig eller privat verksamhet ställer på er. Steg för steg går vi igenom de delar som behöver finnas på plats för effektiv styrning och kontroll, och hur ni inför dessa.

Denna kurs är särskilt lämplig för små och medelstora verksamheter, som saknar egna hållbarhetsspecialister och har begränsade resurser för att jobba med frågorna, samt verksamheter som levererar på ramavtal med kontraktsvillkor att uppfylla.

Unikt för den här kursen är att vi erbjuder ett uppföljande kurstillfälle på 1 timme ca. 6 månader efter genomförd kurs. Vid detta tillfälle kommer du som kursdeltagare ha möjlighet att ställa kompletterande frågor, efter att du tillämpat din nya kunskap! Tillfället erbjuder också möjlighet att dela exempel på praktiskt hållbarhetsarbete mellan kursdeltagarna.

Hållbarhet

Kursen ger dig

Kursen ger dig som ansvarar för eller koordinerar företagets hållbarhetsarbete en grundläggande kunskap om vad hållbarhet är, hjälp med hur ni kan strukturera er hållbarhetsarbete samt konkreta mallar och verktyg för att utveckla hållbarhetsarbetet i din organisation.

Kursen hjälper er också att förstå vad ni behöver för att möta de krav på miljömässig och social hållbarhet som kunder och andra intressenter ställer på er och hur ni skapar affärsnytta av hållbarhetsarbetet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till hållbarhetssamordnare, hållbarhetsansvariga, KMA-ansvariga, miljösamordnare, kvalitets och miljöansvariga och ansvariga för hållbarhetsredovisning/hållbarhetsrapportering som vill komma vidare i hållbarhetsarbetet. Den passar också bra för dig som är ansvarig för uppfyllnad av kundernas hållbarhetskrav på små och medelstora företag, som nu har börjat få konkreta krav från kunder och investerare att jobba mer strategiskt med hållbarhet.

Inga förkunskaper krävs.

Ur kursens innehåll

 • Vad är hållbarhet? – vi gör det begripligt!
 • Standarder och normgivande initiativ som utgör utgångspunkt för hållbarhetsarbetet
 • Affärsnytta och drivkrafter för hållbarhetsarbete i företag och organisationer
 • Arbetssätt, metoder och verktyg att använda i det praktiska hållbarhetsarbetet

Praktiskt hållbarhetsarbete steg för steg

 1. Hur uppfyller vi krav från våra kunder?
 2. Hur bedömer och hanterar vi våra risker?
 3. Hur identifierar vi våra väsentliga hållbarhetsaspekter?
 4. Vad behöver vi för policys?
 5. Hur tar vi fram mål och handlingsplaner?
 6. Hur driver och följer vi upp hållbarhetsarbetet?
 7. Hur integrerar vi hållbarhetsarbetet i företagets ledningssystem?
 8. Hur skriver vi en förenklad hållbarhetsrapport?
 9. Hur skapar vi en hållbar leverantörskedja?
 10. Har kan man kommunicera företagets hållbarhetsarbete internt och externt, liksom verkningsfulla krav till leverantörer?

Recensioner

Kurstillfällen på distans

Kurstillfällen på distans genomförs via Microsoft Teams eller motsvarande. Information kring utbildningen, allt kursmaterial och kontaktuppgifter till kursledare hittar du på vår digitala lärplattform Ramboll Learning. Rambolls distansutbildningar, likväl som våra på-plats-utbildningar, erbjuder möjligheter till nätverkande, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Kurs på distans Hållbarhet

Fler kurser inom hållbarhet

Här hittar du fler kurser inom hållbarhetsområdet.


Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.
 • Kursavgiften faktureras av oss vid kursstart. Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Information

Öppen Utbildning

Hållbarhet för små och medelstora företag

Sökord

 • Hållbarhetsarbete

Kursavgift

7.500 SEK (exkl. moms). Kursdokumentation ingår. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Datum

Distans
2024-04-25

Kl. 09:00 - 16:30

Kursanmälan

Hållbarhet för små och medelstora företag

Kontakt

Kontakta Ramboll Utbildning

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar