E-learning

Ramboll kan e-learning!

Önskar ni öka kunskap och engagemang inom er organisation eller behöver ni få ut specifik information, anpassad för er verksamhet?

Letar ni efter ett resurseffektivt, flexibelt och användarvänligt alternativ till lärarledd utbildning?

På Ramboll erbjuder vi både allmänna e-learnings och kan hjälpa er att skapa en skräddarsydd, företagsspecifik onlineutbildning. Enligt er grafiska profil och med er logga kan vi producera en e-learning med ett innehåll utformat utifrån era unika behov och önskemål.

Vad är e-learning?

E-learning kan förenklat beskrivas som all typ av utbildning som stöds av eller förmedlas via digitala hjälpmedel, så som datorer, telefoner, läsplattor eller radio.

När vi på Ramboll skapar e-learnings omfattar dessa både text och ljud där all text även är inläst. Utbildningarna inkluderar också illustrationer och grafik, bilder och filmer och, för att ytterligare skapa engagemang, interaktiva moment.

E-learning arbetsmiljö för chefer och skyddsombud

Allmän e-learning eller kundspecifik?

Allmänna och genrella e-learnings

Kundspecifik och kundanpassad e-learning

Fördelar med e-learning

Kompetensutveckling via webben är ett flexibelt och resurseffektivt utbildningsalternativ särskilt lämpat för företag och organisationer med komplex geografi, med medarbetare som arbetar skift och som letar efter komplement till klassrumsutbildning.

E-learning minskar inte bara behovet av resande och kurslokaler utan har även fler fördelar jämfört med traditionell klassrumsutbildning.

e-learning hållbarhet

Webbutbildning e-learning

Fler fördelar med e-learning

Tillgänglighet

Kursdeltagaren kan genomföra utbildningen när denna vill och var denna vill.

Flexibelt & Enkelt

Kursdeltagare kan när som helst pausa utbildningen och fortsätta där denna slutade nästa gång denna loggar in i lärplattformen. Utbildningsformen gör att kursdeltagaren också kan lära i det tempo som passar den bäst.

Många deltagare

Med stöd av e-learning kan vi även effektivt förmedla konsekvent information till ett stort antal personer samtidigt.

Effektiv inlärning

Genom att kombinera ljud och bild, film, animationer och bilder ökar vi vad kursdeltagaren tar med sig från utbildningen

Kontakta oss

Nicole Klemets

Kursledare & Produktägare E-learning0709-27 45 06Läs mer >>
Kursledare Nicole Klemets

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar
Kontakta Ramboll Utbildning