Transport av farligt gods på sjö

Alla medarbetare som är delaktiga vid transport av farligt gods på sjö, t.ex. beställer, packar, märker, tar fram dokumentation eller lastar, ska genomgå en utbildning enligt kapitel 1.3 i regelverket IMDG-koden.

Utbildningen måste vara genomförd innan personalen utför arbetsuppgifter kopplade till transport av farligt gods, i annat fall ska arbetet ske under direkt överinseende av utbildad person. För att ta hänsyn till ändrade lagkrav samt säkerställa att medarbetarna har aktuella kunskaper ska utbildningen regelbundet uppdateras.

Kursen ger dig

Du får grundläggande kunskaper om bestämmelserna för transport av farligt gods på sjö. Kursen ger dig kunskap om vad farligt gods är, vilket ansvar du och andra delaktiga har, vad som krävs för att uppfylla reglerna i IMDG-koden, samt risker och skyddsåtgärder kopplade till hanteringen av farligt gods. Efter kursen uppfyller du utbildningskravet enligt kapitel 1.3 i IMDG-koden.

För kursen Transport av farligt gods på väg klicka här.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till personal som är delaktig vid transport av farligt gods som skickas på sjö, t.ex. personer som beställer, packar, märker, tar fram dokumentation eller lastar. Även speditörer, skyddsingenjörer, arbetsledare, miljöhandläggare, inköpare och lagerpersonal som har arbetsuppgifter relaterade till transport av farligt gods har stor nytta av utbildningen.

Ur kursens innehåll

 • Lagstiftning kring farligt gods
 • Vad är farligt gods och transport
 • Regelverkets uppbyggnad (IMDG-koden)
 • Ansvar för delaktiga bl.a. avsändare, packare och lastare
 • Klassificering, förpackning, märkning och etikettering
 • Transporthandlingar
 • Undantag och lättnader, t.ex. begränsad mängd
 • Risker och skyddsåtgärder
 • Transportskydd
 • Säkerhetsrådgivare

 

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Transport av farligt gods på sjö

Kursavgift

4.800 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation. På klassrumsutbildningar ingår även lunch och fika.

Bokning

Distans

Tisdag
26 oktober
Kurskod: G14-211026

Inställd

Kontakta mig

Contact picture

Helena Kjellberg

Kursledare & Säkerhetsrådgivare

0709-27 49 84

Kontakta mig >>
Transport av farligt gods på väg 1.3 utbildning

Öppen Utbildning

Anmälan >>