Transport av farligt gods på sjö

Alla medarbetare som är delaktiga vid transport av farligt gods på sjö, t.ex. beställer, packar, märker, tar fram dokumentation eller lastar, ska genomgå en utbildning enligt kapitel 1.3 i regelverket IMDG-koden.

Utbildningen måste vara genomförd innan personalen utför arbetsuppgifter kopplade till transport av farligt gods, i annat fall ska arbetet ske under direkt överinseende av utbildad person. För att ta hänsyn till ändrade lagkrav samt säkerställa att medarbetarna har aktuella kunskaper ska utbildningen regelbundet uppdateras.

Kursen ger dig

Du får grundläggande kunskaper om bestämmelserna för transport av farligt gods på sjö. Kursen ger dig kunskap om vad farligt gods är, vilket ansvar du och andra delaktiga har, vad som krävs för att uppfylla reglerna i IMDG-koden, samt risker och skyddsåtgärder kopplade till hanteringen av farligt gods. Efter kursen uppfyller du utbildningskravet enligt kapitel 1.3 i IMDG-koden.

För kursen Transport av farligt gods på väg klicka här.

Ur kursens innehåll

 • Lagstiftning kring farligt gods
 • Vad är farligt gods och transport
 • Regelverkets uppbyggnad (IMDG-koden)
 • Ansvar för delaktiga bl.a. avsändare, packare och lastare
 • Klassificering, förpackning, märkning och etikettering
 • Transporthandlingar
 • Undantag och lättnader, t.ex. begränsad mängd
 • Risker och skyddsåtgärder
 • Transportskydd
 • Säkerhetsrådgivare

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till personal som är delaktig vid transport av farligt gods som skickas på sjö, t.ex. personer som beställer, packar, märker, tar fram dokumentation eller lastar. Även speditörer, skyddsingenjörer, arbetsledare, miljöhandläggare, inköpare och lagerpersonal som har arbetsuppgifter relaterade till transport av farligt gods har stor nytta av utbildningen.

Omfattning

Denna kurs är en halvdagsutbildning mellan kl. 09:00-12:00

Upplägg för kurstillfällen på distans

Kursen genomförs i vårt digitala klassrum. Där får du tillgång till allt kursmaterial och kan interagera med kursledaren och de andra kursdeltagarna.

1.3-utbildning om transport av farligt gods på sjö
Föreläsningen farligt gods på sjö enligt IMDG-koden hålls via Microsoft Teams och ger dig kunskap om de specifika krav som gäller för sjötransport av farligt gods. Under föreläsningen har du även möjlighet att ställa frågor till läraren om din hantering av farligt gods. Föreläsningen varvar teori med övningsuppgifter, vilket ökar inlärningen.

1.3-utbildning om transport av farligt gods på väg - E-learning
För att få grundkunskaper om farligt gods kan du välja att först gå en E-learning om transport av farligt gods på väg, som du genomför självständigt (tar ca 0,5 dag). Det går bra att när som helst pausa e-learningen och vid nästa inloggning fortsätta där du slutade.

Pris E-learning Transport av farligt gods på väg 1.3: 1 800 kr

 

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Transport av farligt gods på sjö

Kursavgift

3.200 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation. Halvdag, kl. 09:00-12:00

Bokning

Distans

Torsdag
10 november
Kurskod: G14-221110_Distans

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Helena Kjellberg

Kursledare & Säkerhetsrådgivare

0709-27 49 84

Kontakta mig >>
Transport av farligt gods på väg enligt ADR-S 1.3

Öppen Utbildning

Anmälan >>