Miljöutbildning för miljödiplomerade verksamheter

Ett grundkrav för en miljödiplomerad verksamhet är att all personal har genomgått en grundläggande miljöutbildning. Vi erbjuder både företagsintern utbildning och öppna uppsamlingstillfällen.

Miljöutbildning för all personal

Ett grundkrav för en miljödiplomerad verksamhet är att all personal har genomgått en grundläggande miljöutbildning. Vi erbjuder både företagsintern utbildning och öppna uppsamlingstillfällen. 

Att personalen har kunskap om miljöfrågor och verksamhetens policy, mål och rutiner är en förutsättning för att ha ett välfungerande miljöarbete. Det gör att all personal känner sig delaktig i miljöledningssystemet och får möjlighet att bidra med förslag, kreativa idéer och input från sitt perspektiv. Utöver delaktighet så bidrar en grundläggande miljöutbildning till att säkerställa att personalen är medveten om sin roll i ett fungerande miljöledningssystem vilket minimeras riskerna för miljöavvikelser och bidrar till utveckling av företaget

Grundläggande miljöutbildning

Ofta väljer man att hålla utbildningen företagsintern för alla medarbetare samtidigt, men vår öppna utbildning fungerar som ett bra komplement för t.ex. nyanställda. Utbildningen tar ca en halvdag och behandlar bland annat grundläggande miljökunskap, miljöproblem, hållbar utveckling samt miljödiplomering. 

Vi kommer att visa på systematiken i ett fungerande miljöledningssystem och behandla alla steg i processen mot en Miljödiplomering. Dessutom kommer ni efter utbildningen att tydligare förstå miljöproblem på ett generellt plan men även koppla specifika miljöproblem till er specifika verksamhet och skapa möjligheter för er att med bakgrund av denna kunskap minska er miljöpåverkan. 

Information

Kurs

Miljöutbildning för miljödiplomerade verksamheter

Kursavgift

1 600 kr (exkl. moms) Fler än tre personer? Hör av er för rabatterat pris.

Bokning

Distans

Tisdag
4 oktober
Kurskod: GMU_MIX_221004_Distans

Anmälan >>

Distans

Torsdag
1 december
Kurskod: GMU_MIX_221201_Distans

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Oscar Ölund

Konsult och kursledare

0708-59 96 72

Kontakta mig >>

Svensk miljöbas