Webbinarium – Säker hantering av litiumbatterier 4/4

Användningen av litiumbatterier i samhället ökar snabbt. Fler och fler uppladdningsbara elektriska produkter kommer ut på marknaden och används i verksamheter och i vår vardag. Litiumbatterier har många fördelar, de är förhållandevis lätta och de kan lagra mycket energi för sin vikt. Men de är ömtåliga och kan också orsaka snabba och svårsläckta bränder om vi inte hanterar dem varsamt. När litiumbatterier transporteras är de farligt gods och det ställer höga krav på transporten.

Under vårt webbinarium ger vi en inblick i riskerna med Litiumbatterier, hur vi ska hantera dem för att minska riskerna, vad vi ska göra om de trots allt hamnar i termisk rusning eller börjar brinna. Vi tittar också på hur vi ska kunna transportera dem säkert och ger en översikt av gällande regler.

Vi tar bland annat upp:

  • Varför vi använder litiumbatterier
  • Risker vid lagring, hantering/användning och transport
  • Åtgärder vid incidenter
  • Regler för transport av olika typer av litiumbatterier enligt ADR-S

Webbinarieledare