Ny uppstart av diplomutbildningen

Söker du efter en utbildning med både bredd och spets inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet? I så fall har vi utbildningen för dig! Till våren kommer uppstart nummer två av denna utbildningen! 

Utbildningen är en diplomutbildning för dig som önskar en mer stabil grund för att leda kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet i en organisation. Du kan vara ny i rollen som chef/samordnare/verksamhetsutvecklare inom utbildningsområdena men du kan också ha arbetat under en längre tid och känna att du behöver en djupare förståelse inom området.

Omfattning

15 heldagar. Det första och sista utbildningstillfället genomförs på plats i Göteborg medan de resterande genomförs på distans via Teams.

Klicka här för att läsa mer om utbildningen Diplomerad kvalitets- miljö- och arbetsmiljöchef!

 

 

Diplomerad kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöchef (2)