E-learning belyser kraven på hållbarhetsrapportering

hållbarhetsredovisning elearning

Har ni krav på er att hållbarhetsrapportera – antingen via årsredovisningslagen eller EU:s Taxonomiförordning? Eller berörs ni av kraven på rapportering i nya CSRD-direktivet? Nu lanserar Ramboll en ny e-learning som bland annat lyfter kraven på hållbarhetsrapportering.

Webbutbildningen guidar dig igenom processen för att hållbarhetsredovisa samt ger en introduktion till aktuella lagkrav på hållbarhetsrapportering och GRI. Utbildningen riktar sig till företag och organisationer, kvalitets- miljö-, arbetsmiljö- och hållbarhetsansvariga etc. som ska börja hållbarhetsrapportera, önskar en introduktion till GRI eller en inblick i kraven på hållbarhetsrapportering. Är ni en arbetsgrupp som gemensamt sammanställer hållbarhetsredovisningen? Varför inte använda e-learningen som en gemensam kick off eller kalibrering?

Läs mer om utbildningen här!

Kontakta oss

Nicole Klemets

Kursledare & Produktägare E-learning0709-27 45 06Läs mer >>
Kursledare Nicole Klemets