Resilience

Utbildningar inom resilience

I en värld som förändras snabbt och ibland oförutsägbart ökar behovet av att vara förberedd för olika scenarier – att vara resilient. Resiliens beskrivs bäst som ett samhälles förmåga att vara motståndskraftigt, hantera förändringar och ha möjlighet att fortsätta att utvecklas. Det innebär att ha strukturer och förberedelser på plats och att vara handlingskraftig på rätt sätt när något händer så att återhämtningen inte behöver bli lika omfattande. En viktig del av vår samhällssäkerhet är Sveriges samlade totalförsvarsförmåga. Ramboll ser att denna samlade förmåga utgörs av stabila delar inom bland annat; säkerhetsskydd, kontinuitetshantering, kris-, brottsförebyggande- och trygghetsarbete.

För att stärka aktörers förmåga att verka i en föränderlig värld erbjuder Ramboll utbildningar till dig som är verksam i organisationer där säkerhetsskydds-, krishanterings-, och/eller trygghetsfrågor är aktuella. Våra utbildningar syftar till att stärka dig, dina medarbetare och er organisation att öka er robusthet kopplat till bland annat dessa områden.

Att ni är starkare när vinden blåser innebär att även vi som samhälle står starkare – idag & i framtiden.

Vill du läsa mer?

diplomerad kvalitetschef

Företagsintern utbildning inom resilience

Alla våra öppna utbildningar kan också anordnas internt i er verksamhet och anpassas efter era behov. Detta kan vara ett bra alternativ om ni är många som har behov av utbildning.

Recensioner av våra kurser

Kontakta oss

Ramboll Utbildning

Support & Förfrågningar
Kontakta Ramboll Utbildning

Erik Mangen

Kursledare Ramboll ResilienceLäs mer >>
Erik Mangen